Avukat
Samet Celt

Hukuk Makaleleri

Ceza Hukuku alanında özellikle Ağır hapis cezalarını gerektiren durumlar hakkında yazdığım tüm makaleler burada yer almaktadır. Makaleler bilgilendirme amaçlıdır, pratiksel çerçevede bilimsel özetlidir.

Hukuksal makaleler

İletişim

Randevu almak için iletişim sayfamızdaki formu doldurarak Avukat Samet CELT ile iletişime geçebilirsiniz. Ücrete tabi hukuki danışmanlık hizmeti almak için bizi arayabilirsiniz.

iletisim

Hakkımızda

Ankara’da Ceza Hukuku alanında avukatlık faaliyetini yürütmekte olan av. Samet CELT Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur, aktif olarak Ankara Barosuna kayıtlıdır. Daha detaylı bilgi için:

hakkımızda

Ankara’da ağır ceza avukatı seçimi yaparken dikkatli olmanız faydalı olur. Ankara’da Ağır Ceza Avukatları Ceza hukuku alanında ağır hapis cezalarıyla sonuçlanabilir vakalarla ilgili avukatlık faaliyetleri yürüttüklerinden, hassasiyet, sorumluluk kriterlerinin farkındalığı önem göstermektedir. Ceza soruşturması, Ağır Ceza Yargılaması süreçleri, insanımızın hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyduğu süreçlerdendir. İyi bir avukat Ceza Hukuku Teorisi ve vakalarda uygun tatbikini birlikte ele alarak, müvekkillerine çözüm odaklı hukuki danışmanlık ve etkin bir avukatlık hizmeti sunmaya çalışmaktadır.

Hukuk alanının belirlendiği mevzuatta ceza avukatı veya ağır ceza avukatı diye bir tanımını ararsak zorlanırız. Ancak, toplum içerisinde Ceza hukuku ile ilgili, Ağır Ceza Mahkemelerinin görevi kapsamında olan suçlarla ilgilenen avukatlar, ceza avukatı, ağır ceza avukatı olarak adlandırılmaktadır.

aile-hukuku-nedir

HUKUKSAL AÇIDAN

Faaliyet Alanlarımız

Ceza Hukuku

Özel Hukuk

SAYFAYI GÖRÜNTÜLE

Ceza Hukuku

SAYFAYI GÖRÜNTÜLE

taraflardan birini dinlemeden karar veren, doğru karar verse de; adaletsizlik etmiş olur. hz. ali

Ceza Avukatı Bilgileri

Bizler de her daim adaletin peşinden giden insanlar olmalıyız. Ankaralı hemşehrilerimizin Ceza Avukatlığı konusunda sorularının bir kısmına bu yazımızda cevap bulmaya çalışacağız. Umarım hak adalet yolumuzu her daim aydınlatır..

Ceza Avukatı nedir?

Hukuk bilimi – hukukun doğasını, sebep ve amaçlarını, hükümsel akıl yürütmeyi, hukuk sistemlerini, hukuk kurumlarını, hukukun ve yasaların toplumdaki tatbikinin derin anlamını konu alan, tarihi, fen bilimlerini ve daha bir çok disiplinin özünü biri biriyle ilgilendirip bütünleştiren muazzam bir bilimdir. Böyle bir ihtiva ve kapsamda doğal olarak uzmanlık dalları şekillenmiştir. Örneğin akademik alanda Hukuk teorisyeni, Hukuk tarihçisi, Ceza Hukuku hocası gibi nitelemeler.

Aynı şekilde toplum içerisinde avukatlar da uzmanlık alanlarına mukabil adlandırılmaktadır – Ceza Avukatı, Ağır Ceza avukatı nitelemeleri de buna bir örnek. Unutmamak lazım ki bu ülkemize özel bir durum değil. Ve yine de unutmamak gerekir ki bu durum bir avukatın kendini tanıtmasından ziyade toplum içerisinde onun nitelendirilmesidir, ve toplumun saygı duyulması gereken bir bakış açısıdır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve diğer mevzuatları incelersek avukatlık görevi için her hangi bir branş ayrımı nitelemelerinin yapılmadığını, ceza avukatı adında bir avukatlık dalının tanımlanmadığını görürüz. Bu durum da biz avukatların farkındalığı için önemlidir, her şeyden önce bir hukukçu olduğumuzu unutmamamız için, hukukun sütunu, esaslarına vakıf olunca ancak bu muazzam bilimin dallarının tümünü kolaylıkla anlayıp kavrayabileceğimizi bilmemiz hususunda.

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız üzere daha anlaşılır olmak için yazılarımızda ceza avukatı, ağır ceza avukatı kavramını kullanmaktayız.

ankara ağır ceza avukatı

Ankara Ceza Avukatı Hangi Hukuk Alanlarında Hizmet Verir?

Ankara ceza avukatı, Ağır Ceza Mahkemeleri başta olmak üzere, Sulh Ceza, Asliye Ceza, Çocuk Ceza ve Fikri Mülkiyet Hakları, Miras Hakları gibi bir çok hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti verir.

Ceza Hukuku, kişi hak ve özgürlüklerini korumak, kamu güvenliğini ve toplum barışını sağlamak amacıyla bu alanda kanunlar, yönetmelikler ve sair mevzuat içeren bir kamu hukuku dalıdır. Ülkemizde Ceza Hukuku temelini başta Anayasa olmak üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunundan alır.

Vatandaşların anayasal hak ve özgürlüklerinin korunması hukuk devletinin gereğidir. Bu nedenle kişilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak devletin asli görevleri arasında yer almaktadır. Ceza kanunlarının iyi bir sistematik ve açıklıkla hazırlanması, suç ve cezaların belirlenmesi ve uygulama aşamasında özgürlükleri bağlayıcı yaptırımların hakkaniyetle uygulanması ceza hukuku alanının gelişmişliğini göstermektedir.

ANKARA CEZA AVUKATI GÖREVİ

Türk Ceza Hukuku sisteminde avukatların görevi soruşturma aşamasında başlar. Bu konuda yayınlanmış makalelerimiz bulunmaktadır. Gerek sanık müdafi olarak gerekse müşteki ya da suçtan zarar gören çocuk vekili olarak soruşturma aşamalarında hakkının korunmasını talep eden kişilere avukatlar hukuki danışmanlık hizmeti verir. Ankara’da görevini yerine getirmekte olan avukat Samet Celt tarafından görevi gereği karakoldaki ifadeden başlayarak, davanın İstinaf ya da Yargıtay safhalarına kadar takibi özenle yapılmaktadır.

Av. Samet Celt

Ceza davaları Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalardır.

Suç oranı düşük olsa da Ankara ağır ceza avukatı olarak çalışan avukatların, yoğun olarak çeşitli Ağır Ceza Mahkemesi yargılamalarına katıldığı bir kenttir.

Buna ek olarak soruşturma aşamasında savcılığın tutuklama sevki ile Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdiği durumlar da Ankara avukatlarının savunma yaptığı yerlerdir.

Ankara barosuna kayıtlı ve Çankaya ilçesinde bürosu bulunan avukatları bulabilirsiniz .

Diğer bir ifade ile Ankara'da bulunan ağır ceza avukatları, TCK'da düzenlenmiş, yağma, irtikâp, resmî belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflâs vs. gibi ağır cezalar ile yargılama sonrasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlara ilişkin yargılamalarda avukatlık yaparlar.

Ağır cezanın tam olarak şu alana bakar dememiz yanlış olur ama genellikle Ankara'da ağır ceza mahkemesinin bakmakla yükümlü olduğu dava türlerini bu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kasten adam öldürme suçu
 • Taksirle ölüme neden olma
 • Neticesi sebebi ile ağırlaşmış yaralama suçu
 • Yağma & gasp suçu
 • Zimmet suçu
 • Rüşvet suçu
 • Devlete karşı yapılan casusluk suçu
 • İrtikap suçu
 • Hileli iflas suçu
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu
 • Resmi belgede sahtecilik suçu
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar
 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar
 • Devlet casusluğu
 • Milli savunmaya karşı suçlar
 • Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde propaganda yapma suçu ve örgüte üye olma suçu

CEZA DAVALARINA HANGİ AVUKAT BAKAR?

Ankara’da ceza davalarına genellikle Ankara’da bulunan ağır ceza avukatları bakar. Bir ceza davasının en iyi sonuçlarla lehinize sonuçlanması, soruşturma aşamasında yapılan doğru hukuki işlemlerle alakalıdır. Bu aşamada verilen ifade, sunulan delil, alınan önlemler olası bir kamu davası durumunda en iyi şekilde lehe sonuçlanmasını sağlayacaktır. Çelişkili ifadeler, anlamsız deliller, delil niteliğinde olmayan bilgi ve belge sunumu kovuşturma aşamasında sanık ya da müşteki/mağdur fark etmeksizin davada hak kaybına neden olabilir. Bu nedenle tecrübemize dayalı olarak bir davanın takibinin soruşturma aşamasında hukuki destek alınarak takip edilmesini tavsiye etmekteyiz.

Teknolojik gelişmeler, kanunların değişen dünyaya adapte olmasını zorunlu kılmıştır. Bilgisayar sistemleri, mobil cihazlar ve benzeri elektronik sistemler ile suç işlenebilmesi durumu bu alanda da düzenlemeler gerektirmektedir. Buradan hareketle Ceza Hukuku içerisinde yer alan Bilişim suçlarını ayrıca değerlendirmek gerekmektedir. Bilişim suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 243, 244 ve 245. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu suçlar kanunda Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243), Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244), Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245), Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK m.245/a) şeklinde düzenlenmiştir. Bu suçlar kapsamında yapılan yargılamada bilişim sistemlerinden anlayan uzman Ankara Ceza Avukatı bulmak her zaman kolay olmayabilir.

Ankara barosuna kayıtlı avukat Samet Celt görevi gereği hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra Ceza Hukuku, Özel Hukuk gibi birçok hukuk alanında çalışmaktadır..

CEZA HUKUKU

AĞIR CEZA MAHKEMELERİ GÖREV KAPSAMI DAVALARI

ÇÖZÜM ODAKLI DANIŞMANLIK

GEREKÇE VE ANLAMLAR