Avukat samet celt

Ankara Ağır
Ceza Avukatı

Hukuk Makaleleri

Hukuk alanında özellikle de ağır ceza hukuk dalında yazdığım tüm makaleler burada yer alacaktır. Tamamen bilgilendirme ve hukuksal değerleri olan makalelerdir.

Hukuksal makaleler

İletişim

Avukat Samet CELT ile iletişime geçmek çok kolay. Ankara’nın Ağır Ceza avukatları listelesinde olan Avukat Samet Bey ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

iletisim

Hakkımızda

Ankara ceza avukatı; İleri düzeyde Ceza Hukukuna hakim av. Samet Celt Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur, aktif olarak Ankara Barosuna kayıtlıdır. Daha detaylı bilgi için:

hakkımızda

AVUKAT SAMET CELT

Ankara Ağır Ceza Avukat

Ağır Ceza Avukatı Ankara’da seçim yaparken çok ama çok dikkatli olmasınız. Çünkü kendisini Ankara’nın ağır ceza avukatı olarak tanıtan oldukça fazla tecrübesiz insanlar vardır. Ceza avukatının bu bahsettiğim alanda tecrübeli olması ve kendini ağır ceza dalında geliştirmiş olması gerekiyor. Av. Samet CELT Ankara Gazi Üniversitesi Hukuk Bölümünde lisans eğitimini bitirdikten sonra yine Ankara’da Ağır Ceza Avukatları arasında yer almaktadır..

CEZA AVUKATI DALLARI

Hukuk alanınının belirlendiği mevzuatta ceza avukatı diye bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Ceza hukuku ile ilgilenen Av. Samet CELT bu nedenle Ankara’da ağır ceza avukatı olarak anılmaktadır.

HUKUKSAL AÇIDAN

Faaliyet Alanlarımız

Ankara Miras Avukatı

SAYFAYI GÖRÜNTÜLE

Ankara Gayrimenkul Avukatı

SAYFAYI GÖRÜNTÜLE

Ankara Ağır Ceza Avukatı

SAYFAYI GÖRÜNTÜLE

adalet herkese lazımdır ! ” konfüçyüs

Ankara Ceza Avukatı Bilgileri

Bizler de her daim adaletin peşinden giden insanlar olmalıyız. Bu çerçevede aldığı eğitim ile Ankara ilinin Çankaya ilçesinde avukatlık vazifesini ifa eden Samet CELT kendisini Ankara’da ağır ceza alanlarının da avukat olarak adından sıkça söz ettirmiştir. Bizler de siz değerli Ankara halkının Ceza Avukatlığı konusunda kendisini kanıtlamış Samet Bey’e ulaşmanız için burada yer alıyoruz. Umarım adalet yolumuzu her daim aydınlatır.

ÇANKAYA AĞIR CEZA AVUKAT

Ankara’nın en güzel semtlerinden olan Çankaya bölgesindeki Ağır ceza avukatı Samet Celt hukuk bürosunu özellikle bu bölgede açmıştır. Çünkü hem yetiştiği coğrafyaya hizmet etmek hem de eğitim ve öğrenim hayatı kapsamında yaptığı akademik çalışmaları genellikle Ankara avukatlığı olarak yapmasından kaynaklanmaktadır. Çankaya’nın Fidanlık mahallesinde bulunan CCK Hukuk Bürosuna gelen herkesi bekleriz. Avukat Samet Bey ile tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Basında-2021-En-İyi-Agir-Ceza-Avukatlari-Ankara

Ankara Ceza Avukatı Hangi Hukuk Alanlarında Hizmet Verir?

Ankara ceza avukatı, Ağır Ceza Mahkemeleri başta olmak üzere, Sulh Ceza, Asliye Ceza, Çocuk Ceza ve Fikri Mülkiyet Hakları, Miras Hakları gibi bir çok hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti verir.

Ceza Hukuku, kişi hak ve özgürlüklerini korumak, kamu güvenliğini ve toplum barışını sağlamak amacıyla bu alanda kanunlar, yönetmelikler ve sair mevzuat içeren bir kamu hukuku dalıdır. Ülkemizde Ceza Hukuku temelini başta Anayasa olmak üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunundan alır.

Vatandaşların anayasal hak ve özgürlüklerinin korunması hukuk devletinin gereğidir. Bu nedenle kişilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak devletin asli görevleri arasında yer almaktadır. Ceza kanunlarının iyi bir sistematik ve açıklıkla hazırlanması, suç ve cezaların belirlenmesi ve uygulama aşamasında özgürlükleri bağlayıcı yaptırımların hakkaniyetle uygulanması ceza hukuku alanının gelişmişliğini göstermektedir.

ANKARA CEZA AVUKATI GÖREVİ

Türk Ceza Hukuku sisteminde avukatların görevi soruşturma aşamasında başlar. Ankara’da bulunan ağır ceza avukatı Samet Celt bu konuda yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Gerek sanık müdafi olarak gerekse müşteki ya da suçtan zarar gören çocuk vekili olarak soruşturma aşamalarında hakkının korunmasını talep eden kişilere avukatlar hukuki danışmanlık hizmeti verir. Ankara Ağır Ceza Avukatı Samet Celt tarafından karakoldaki ifadeden başlayarak, davanın İstinaf ya da Yargıtay safhalarına kadar takibi özenle yapılmaktadır. Yani Ankara ceza avukatı olarak görevini sürdürmektedir.

Av. Samet Celt ceza mahkemesi çıkışı

Ceza davaları Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalardır. Buna ek olarak soruşturma aşamasında savcılığın tutuklama sevki ile Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdiği durumlar da Ankara ceza avukatlarının savunma yaptığı yerlerdir.

Evet, avukat Samet Celt Çankaya ağır ceza avukatı olarak aktif bir şekilde görevini sürdürmektedir. Sizler de ceza avukatınızı uzakta aramanıza gerek yoktur.

Diğer bir ifade ile Ankara'da bulunan ağır ceza avukatları, TCK'da düzenlenmiş, yağma, irtikâp, resmî belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflâs vs. gibi ağır cezalar ile yargılama sonrasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlara ilişkin yargılamalarda avukatlık yaparlar.

Ağır cezanın tam olarak şu alana bakar dememiz yanlış olur ama genellikle Ankara'da ağır ceza mahkemesinin bakmakla yükümlü olduğu dava türlerini bu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kasten adam öldürme suçu
 • Taksirle ölüme neden olma
 • Neticesi sebebi ile ağırlaşmış yaralama suçu
 • Yağma & gasp suçu
 • Zimmet suçu
 • Rüşvet suçu
 • Devlete karşı yapılan casusluk suçu
 • İrtikap suçu
 • Hileli iflas suçu
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu
 • Resmi belgede sahtecilik suçu
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar
 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar
 • Devlet casusluğu
 • Milli savunmaya karşı suçlar
 • Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde propaganda yapma suçu ve örgüte üye olma suçu

CEZA DAVALARINA HANGİ AVUKAT BAKAR?

Ankara’da ceza davalarına genellikle Ankara’da bulunan ağır ceza avukatları bakar. Bir ceza davasının en iyi sonuçlarla lehinize sonuçlanması, soruşturma aşamasında yapılan doğru hukuki işlemlerle alakalıdır. Bu aşamada verilen ifade, sunulan delil, alınan önlemler olası bir kamu davası durumunda en iyi şekilde lehe sonuçlanmasını sağlayacaktır. Çelişkili ifadeler, anlamsız deliller, delil niteliğinde olmayan bilgi ve belge sunumu kovuşturma aşamasında sanık ya da müşteki/mağdur fark etmeksizin davada hak kaybına neden olabilir. Bu nedenle konusunda uzman Ankara ceza avukatı olarak bir davanın takibinin soruşturma aşamasında hukuki destek alınarak takip edilmesini tavsiye etmekteyiz.

Teknolojik gelişmeler, kanunların değişen dünyaya adapte olmasını zorunlu kılmıştır. Bilgisayar sistemleri, mobil cihazlar ve benzeri elektronik sistemler ile suç işlenebilmesi durumu bu alanda da düzenlemeler gerektirmektedir. Buradan hareketle Ceza Hukuku içerisinde yer alan Bilişim suçlarını ayrıca değerlendirmek gerekmektedir. Bilişim suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 243, 244 ve 245. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu suçlar kanunda Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243), Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244), Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245), Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK m.245/a) şeklinde düzenlenmiştir. Bu suçlar kapsamında yapılan yargılamada bilişim sistemlerinden anlayan uzman Ankara Ceza Avukatı bulmak her zaman kolay olmayabilir. Bilişim teknolojileri konusunda profesyonel kadroya sahip Ankara Ağır Ceza Avukatı Samet Celt olarak uzman kadrolarla hızlı çözümler üretilmektedir.

Ankara barosuna kayıtlı ağır ceza avukatı Samet Celt sizlere hukuksal danışmanlık verebilir.

AĞIR CEZA AVUKATI

ANKARA CEZA AVUKATI

AVUKAT SAMET CELT

CEZA AVUKATI ANKARA