Ankara Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Hukuku ve Kira Hukuku yerli ve yabancı gayrimenkul sahiplerinin karşılaştığı problemlere çözüm üretmek üzere düzenlemelere yer veren bir alandır. Bu kapsamda Kiralama Sözleşmeleri, tapu işlemleri, taşınmaz rehni, tapu iptali ve tescili davaları, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları Ankara gayrimenkul avukatı Samet Celt tarafından titizlikle takip edilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku ve Kira Hukuku alanında görülecek davalara bakan avukatların bu alanda deneyimli ve bilgili olması gerekmektedir. Özellikle dava süreçlerinde yapılması muhtemel hatalardan kaçınmak ve menfaatlerin ihlalini önlemek için bu davalar mutlaka bir avukat aracılığı ile görülmelidir.

ANKARA’DA GAYRİMENKUL HUKUKU AVUKATI

Ankara’da gayrimenkul hukuku avukatınca bakılan davalarda adli ve idari merciiler nezdinde takip edilecek evrak ve sair işlemler hukuki danışmanlık kapsamında belirli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. Takip edilen davanın veya işin niteliği, maddi değeri ve davaya konu olan malın değeri ücret belirleme noktasında önem arz etmektedir.

Toplu kira tahsilatları, kiracı ile mal sahibi arasında kira sözleşmesinden kaynaklanan davalar ve uyuşmazlıklar da Ankara kira hukuku avukatı Samet Celt tarafından takip edilir. Ödenmeyen kiraların icra daireleri vasıtasıyla tahsil edilmesi, gayrimenkulün tahliyesi ve diğer uyuşmazlıklar da takip edilen alanlardır.

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi alanlarda hukuki danışmanlık ve dava süreçlerinin takibi Ankara gayrimenkul hukuku avukatı olarak takip edilmektedir. Ankara ve çevre illerde bulunan arsa, tarla, imar uygulamaları, ruhsat talebi gibi konular gayrimenkul hukukunda uzman Avukat Samet Celt tarafından takip edilerek en kısa sürede lehinize sonuçlandırılması hedeflenir.