Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

+90 (536) 961 78 73

Ceza Avukatı

Samet Celt

HAGB İtiraz Dilekçesi – 1 Beraat istemi Örneği

hagb itiraz dilekçesi

HAGB itirazın yasal süresi

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması(HAGB) kararı, kural olarak itiraz kanun yoluna tabidir.
Mahkemenin HAGB kararına karşı, kararın duruşmada öğrenilmesinden veya tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilmekte olup, usulü CMK 268. maddesinde düzenlenmiştir.

HAGB itiraz dilekçesinin tertibi

Soruşturmaların ve ceza davalarının farklılığından dolayı HAGB itiraz dilekçeleri de kişiye ve olaya özel farklılık gösterir.
Teknik ve genel olarak, HAGB itiraz dilekçelerini üç kategoride, suç vasfına yönelik, beraate yönelik ve ceza verilmesine yer olmadığına yönelik olarak sınıflandırabiliriz.
HAGB kararına karşı suç vasfına yönelik itiraz dilekçesi mağdur veya avukatı tarafından verilmekte olup, karardaki fiilin başka bir suç vasfı oluşturabileceği gerekçesiyle yapılmaktadır.
Örneğin, sanık hakkında hırsızlık suçundan mahkumiyetine karar verilerek HAGB kurumu uygulanmıştır, mağdur veya şikayetçinin avukatı sanığın işlediği suçun hırsızlık değil de yağma olduğunu iddia ederek karara itirazda bulunabilir.
HAGB kararına karşı beraate yönelik itiraz dilekçesi sanık veya avukatı tarafından verilmekte olup, kararda sanığa isnat edilen fiilden dolayı sanığın beraatini gerektirecek hukuki sebepler gerekçe şeklinde gösterilir.

HAGB kararına karşı ceza verilmesine yer olmadığına yönelik itiraz dilekçesi sanık veya avukatı tarafından verilmekte olup, sanığın işlediği ve hakkında HAGB kararında gösterilen fiilden dolayı sanığa ceza verilmesine yer olmadığının sebepleri gerekçe şeklinde gösterilir.

HAGB itiraz dilekçesi nereye verilir

HAGB kararına itirazı incelemeye yetkili mahkemeler CMK 268. maddesinde belirlenmiştir.

Uygulamada HAGB itiraz dilekçesi bizzat HAGB kararı veren mahkeme hangisi ise o mahkemeye sunulur, mahkeme itirazı önce kendisi değerlendirir, yerinde gördüğünde kararını düzeltir. Mahkeme itirazı yerinde görmezse CMK 268. maddesinde belirlenmiş usule göre itiraz dilekçesini itirazı incelemeye yetkili bir üst mahkemeye gönderir.

HAGB itiraz dilekçesi örneği

ANKARA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

ANKARA 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO : 2021/xxxx E.

HAGB KARARINA

İTİRAZ EDEN SANIK : Y. H. T.C: xxxxxxxxxxx

MÜDAFİ : Av. Samet CELT

Yıldızevler Mah. 721. Sok. No:8/10 Çankaya/ANKARA

KONU : Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/xxxx esas  sayılı dosyası kapsamında vermiş olduğu usul ve yasaya aykırı olan HAGB kararına itiraz ediyoruz ve bu itiraz incelemesi neticesinde sanık lehine BERAAT kararının verilmesi talepli itiraz dilekçemizin sunuyoruz.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil olay günü 07/12/2020 tarihinde etlik zübeyde hanım hastanesinin önünde ruhsatı kendisine ait olan aracı ile alkollü şekilde arabası ile seyir halinde İken aracın kontrolünü kaybedip kaldırım üzerindeki̇ ağaca vurarak kaza yapmış olup olay tarihinde müvekkilin yenimahalle karakolundaki̇ vermiş olduğu ifadeyi̇ kabul etmiyoruz. Çünkü müvekkil müdafi̇ eşliğinde olmadan baskı altında kalarak ifade  vermiş olup; alkolün etkisi altındayken ifade vermiştir. 
Bilindiği üzere her meslek grubu kendi̇ meslektaşlarını koruduğu gibi polislere karşı müvekkil tarafından hakaret edildiği ve mukavemet edildiği iddialarıyla polis merkezine götürülmüş ve müştekilerin soyut beyanları aynen yazılmış müvekkile söz hakkı dahi̇ tanınmamıştır. Yasak usulle ifade alınmıştır. 5271 sayılı CMK.nun 148/4. maddesi uyarınca müdafi hazır bulunmaksızın kolluk tarafından alınan ifade hakim veya mahkeme huzurunda doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz. Sanığın avukatı hazır olmaksızın verdiği ifadenin kovuşturmada doğrulanmaması halinde ikrardan bahsedilemez. (Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2021/13261 E. , 2021/9190 K. )
Müvekkilin de anlattığı gibi; müştekiler tarafından müvekkilimin şahsına hakaret edilmesi üzerine müvekkilin şikayet edeceğini̇ söylemesi̇ üzerine olay tamamen büyümüş, fiziksel olarak tartaklanmıştır ve gözüne biber gazı sıkılmıştır. 
Müvekkilimin şikayet edeceğinden korktukları için de müvekkili kendi̇ suçlarını bastırmak adına mukavemet ve hakaretle suçlamışlardır. Biz eminiz ki̇ müvekkilim şikayet edeceğini söylemeseydi̇ kaza tespit tutanaklarını tutup olay yerinden ayrılacaklardır. 
Müvekkil müştekilere karşı kesinlikle hakaret etmemiş ve görevli memurlara da direnmemiştir. Müvekkilin gözüne biber gazı sıktıklarında müvekkil yere düşmüş  ve çırpınmaya başlamıştır. Biz tamamen müvekkilimin tekme attığı ve parmak büktürek veya tehdit ederek mukavemet ettiği iddialarını kabul etmiyoruz ve soyut buluyoruz. Suçlamaları kabul etmemekle birlikte müvekkile biber gazı sıkıldığında canının yanması sebebiyle ayaklarını asfalta sürttüğünü belirtti. Bu sırada ayağının çarpmış olabileceğini düşünüyoruz. Bu durumda da zaten müvekkilimin müştekilere karşı herhangi̇ bir yaralama ve mukavemet kastı kesinlikle yoktur. Hiç kimseyi de tehdit etmemiştir. 
Ayni zamanda olayın tanığı dinlenmemiştir. Duruşmalı yargılamanın basit yargılamadan ayrıldığı yön dosyadaki̇ tüm delilleri̇ duruşmada dinlemektir. Ancak dosyanın tanığı dinlenilmeden müvekkil aleyhine karar verilmiştir. Ceza Hukukunun ilkeleri ihlâl edilmiştir, bunlar adil yargılanma hakkı ve nitelikle meram anlatma, sözlülük ilkesi.
Tüm bu anlattığımız sebeplerle müştekilerin kendi suçlarını bastırmak için ortaya böyle bir iddia attıklarını düşünerek müvekkilimin; unsurları oluşmayan ve soyut kalan suçlamalardan beraatini talep ediyoruz.
İş bu dilekçe ile birlikte usul ve yasaya aykırı olan yerel mahkeme kararının bozularak beraat kararı verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen gözetilecek nedenlerle; 

 Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/xxxx esas  sayılı dosyası kapsamında vermiş olduğu usul ve yasaya aykırı olan HAGB kararına itiraz ediyor olup iş bu itiraz incelemesi neticesinde sanık lehine BERAAT kararının verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum.11/04/2022

             

HAGB KARARINA İTİRAZ EDEN 
SANIK MÜDAFİ
AV. SAMET CELT

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.