Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

+90 (536) 961 78 73

Ceza Avukatı

Samet Celt

Boşanma Davasında Velayet

Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alan haklardan biri olan evlilik birliğinin bitirilmesi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bunlardan en önemlisi ise şayet evlilik birliğinde mevcut ise ortak çocuk ya da çocukların velayet durumlarıdır.

Velayet hakkı nedir? Kimlere verilir?

Velayet hakkı, kural olarak çocukların, istisnai durumlarda kısıtlıların korunma ve bakımlarının sağlanması adına şahısları ve malları üzerinde anne babanın sahip oldukları hak, yetki ve görevlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Velayet, soy bağı ilişkisinden kaynaklanır. Bu nedenle yalnızca çocuklar değil TMK 335’e göre, ergin olmayan çocukların yanı sıra istisnai olarak ergin çocuklarda velayete tabi olabilmektedir.

Velayet hakkı yalnızca anne babaya aittir ve başkasına bırakılamaz. Örneğin amca, dayı, teyze, büyükanne ve büyükbabaya bırakılamaz. Ancak belirli şartlar mevcut ise bu kişiler çocukların vasisi olabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında, eşler boşanmanın neticeleri ve çocukların velayet durumu konusunda anlaşma sağlamalıdır. Bu anlaşmanın iki tarafında özgür iradesi ile yapılıp yapılmadığının tespiti için hakim tarafları dinler ve çocuğun yüksek faydasına uygun bulması halinde protokolü onaylar aksi durumda ise boşanma gerçekleşmez.

Velayet konusunda anlaşma sağlanmaması halinde ne olur?

Velayet hakkının kullanımı konusunda anne baba, beraber ve uyumlu olarak hareket etmelidir. Anlaşma sağlanmaması durumunda ise çocuğun korunmasına dair hükümler çerçevesinde sorun çözümlenmektedir.

Velayet hakkının sona ermesi

Velayet hakkı, velayet hakkına sahip olan kişinin ölmesi, çocuğun ergin olması, velayet hakkının kaldırılması ve boşanma durumunda velayet hakkının bırakılmaması neticesinde sona ermektedir. Boşanma durumunda velayeti alamayan taraf, velayeti alan tarafa nafaka ödemekle yükümlü tutulabilmektedir.

Çocuğun erişkin olmasına karşın kısıtlanması durumunda ise hakim, kural olarak anne babanın söz konusu çocuk üzerindeki velayet hakkının devam etmesine ya da gerekli görürse vesayet altına konularak kendisine vasi tayin etmesine karar verebilmektedir.

Velayet konusunda çocuk ya da çocukların fikri alınır mı?

Velayet davası kamu düzenine ilişkin bir dava olduğundan; resen araştırma ilkesi geçerlidir. Bu sebeple taraflarca delil bildirilmese dahi hakim gerekli gördüğü delillerin toplanması kararını alır. Çocuk Haklarının Kullanımına Dair Avrupa Sözleşmesi ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca idrak çağına gelmiş müşterek çocuk hakim tarafından dinlenerek, açıklama ve düşüncelerine değer verilip, gerekli görülmesi halinde uzmanlardan da yardım alarak ebeveynlerden hangisine velayetin bırakılacağına karar verilebilmektedir.

Bir çocukla ebeveynleri düzenli olarak kişisel ilişkiyi sürdürme hakkına sahiptir. Bu tarz kişisel ilişki yalnızca çocuğun yüksek hayrı gerektiği durumlarda kısıtlanabilir ve engellenebilir. Çocuğun gözetime gerek olmaksızın anne ya da babasından biri ile kişisel ilişkisinin sürdürülmesi, onun yüksek faydasına uygun değilse, anne ya da babasıyla gözetim altında veya diğer farklı şekillerde ilişki kurma imkanı öngörülebilmektedir. Kişisel ilişkiler düzenlenirken çocuğun sağlık başta olmak üzere ahlak ve eğitim bakımından yararları esas alınmaktadır. Mahkeme tarafından kişisel ilişkiye yönelik şekil ve süre konusunda karar verilirken, bu kararın annelik ve babalık duygularını tatmin etmeye elverişli olması, çocuk bakımından da ana baba sevgisini tatmaya uygun olması gerekir.

Velayet davasında hukuki yardım almanın önemi

Bu karmaşık ve zorlu süreçte celt.av.tr olarak sizlere anlaşmalı boşanma esnasında çocuk ya da çocukların yaşları, cinsiyeti, ihtiyaç ve sosyal durumlarını gözeterek velayetlerinin kimde kalması, karşı tarafın görüşme günleri ve ödeyeceği iştirak nafakası miktarının belirlenmesi konusunda danışmanlık veriyoruz. Ayrıca daha önce gerçekleştirilen boşanma davalarında çocuk ile ilgili konularda verilen hatalı veya günün koşullarına uymayan velayet kararlarının düzeltilmesi adına aşağıda belirttiğimiz davaları açıyoruz;

Örneğin; çocuğun velayetinin alınması, kişisel ilişki süre ve zamanının değiştirilmesi, karşı tarafın çocuk ile görüşmesinin tamamen engellenmesi, ödenmeyen nafakaların tahsil edilmesi, nafaka tutarının düzenlenmesi. Bunun yanı sıra çocuğun gerekli süre içerisinde teslim edilmemesi ya da kaçırılması gibi hallerde çocuğun derhal teslimi adına gerekli bütün işlemleri yapıyoruz. Sizler de bilgi ve yardım almak için cel.av.tr üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.