Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

+90 (536) 961 78 73

Ceza Avukatı

Samet Celt

Görevi kötüye kullanma suçu, tavsifleri, unsurları

görevi kötüye kullanma suçu

Görevi kötüye kullanma nedir?

Görevi kötüye kullanma – Ceza Hukukuna göre, bir kamu görevlisinin görevini yapmaması veya görevinin gereklerine aykırı bir şekilde yapmasıdır. Görevi kötüye kullanma, suç olarak kabul edilmesi için, iki şekilden birinde meydana gelmesi gerekir :

Kamu görevlisinin görevini görevinin gereklerine aykırı hareketle yapma şeklindeki görevi kötüye kullanma suçu,

Kamu görevlisinin görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme gösterme sonucu belirli bir zarar oluşturması, yani görevi ihmal veya gecikme şeklindeki görevi kötüye kullanma suçu.

TCK md.257’de şu şekilde düzenlenmiştir:

Madde-257

(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)

Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Şartları

Her hukuka aykırı fiil görevi kötüye kullanma suçunun oluşmasına neden olmaz, görevi kötüye kullanma suçunun ortaya çıkması için görevin gerekliliklerine aykırı hareket etme durumu olmalıdır.

Görevi Kötüye Kullanma Suçu nasıl oluşur?

Görevi kötüye kullanma suçunu oluşturan unsurlar niteliğe bağlı olarak değişmektedir.
Bu unsurlar yalnızca kamuda çalışan görevlilerin işleyebilmesi, görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi, ihmal durumu.

Görevi kötüye kullanma şikayete tabi mı?

T.C.K’nun 257. maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu, takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde değildir.

Soruşturma iznine tabi mi?

Görevi kötüye kullanma suçu, kamu görevlisinin “görevi sebebiyle” işlediği bir suç olduğundan soruşturma iznine tabidir.

Sonuç

Ceza hukukunda görevi kötüye kullanma suçunun faili memur olarak belirlenmiştir, bu suç sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilen bir suçtur. Bu sebepten özgü bir suçtur.

Kriminolojiye göre, görevi kötüye kullanma suçu, önlem alınmadığı taktirde diğer daha ağır suç oluşturacak bir fiile araç öğesine dönüşen suçlar kategorisindedir.

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.