HAGB Nedir?

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması şeklinde ifade edilen HAGB, Ceza muhakemesi kanununa göre bazı durumlarda ceza ertelemesi yapılabilmesi anlamına gelmektedir.

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması için sanıkların yargılanmasının ardından kesinleşen cezalarının 2 yıl ya da daha az süreli hapis veya para cezası olması gerekmektedir. Bu durumda mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bırakabilmektedir. Hükmün açıklanması kararının geriye bırakılması bir açıdan da sanıklara ikinci şans olarak da ifade edilmektedir. Çünkü, sanıklar için verilen cezaların bir sonuca bağlanmaması, denetimde olduğu süre boyunca sanığın başka bir suç işlememesi ve yükümlüğe aykırı davranmaması cezanın ortadan kalkmasını sağlayabilmektedir. Ayrıca bu kararın alınması kişilerin özel ve siyasi yaşamına ve medeni durumuna herhangi bir engel getirmemektedir. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı sanığın adli sicil kaydında görülmez.

HAGB Kararının Şartları 

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının alınabilmesi için bazı şartların oluşması önemlidir. Bu şartları yerine getirmeyen sanık için hakim bu kararı alamaz. Sanığın sahip olması gereken şartlar şunlardır;

  • Sanığın 2 yıldan az hapis cezası veya para cezası almış olması gerekmektedir. Ancak önce hapis cezası alıp sonra bu para cezasına çevrilmişse HAGB kararı verilemez. Sanığın doğrudan para cezası alması gereklidir.
  • Hükmün açıklamasının geriye bırakılması için sanığın daha önceden herhangi bir suç nedeniyle ceza almamış olması gereklidir. Eğer böyle bir ceza söz konusuyla hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilemez.
  • Sanık, suç işlemesi sonucunda bir mağduriyet yaşanmış ya da kamu zararı söz konusu ise bunun giderilmiş olması gerekmektedir.
  • Mahkemenin sanığın tekrar suç işlemeyeceğine kanaat getirmiş olması hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı almasındaki son şarttır.

Mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı bazı durumlarda alınamayabilmektedir. Bu suçlar, disiplin suçları, imar kirliliğine neden olma suçu ve tazyik hapsi gerektiren suçlar gibi durumlarda bu karar alınamaz.

 HAGB Kararına İtiraz Dilekçesi

Diğer hukuki süreçlere yönelik yapılan itiraz işlemlerinde olduğu gibi sanıklar haklarında verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına yönelik itiraz dilekçesi sunabilirler. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına yönelik istinaf ve temyiz yoluna gidilemez. Sadece itiraz dilekçesi ile başvuru yapılabilmektedir. Mahkeme kararının kesinleşmesi ve hükmün okunmasından itibaren 7 gün içerisinde itiraz etmek gereklidir. Eğer sanık mahkemede değilse kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde karara itiraz etmeli, etmezse açıklanmanın geriye bırakılması kararı kesinleşmiş olur. Hukuken belirlenen bu itiraz süreci içerisinde yapılan itiraz sonucu yetkili merci tarafından başvuru reddedildiği takdirde de sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı kesinleşmiş olur. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği HAGB kararı için yapılan itirazı, o yerde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi incelemektedir. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınana HAGB kararına yapılan itirazı, kararı veren Ağır Ceza Mahkemesi’nin sıra numarasını takip eden bir sonraki Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirmektedir.

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız profesyonel bir avukatın görüşlerini almanız daha doğru olacaktır.. Ankara’da uzman avukatlık hizmeti veren Av. Samet Celt alanında oldukça bilinen başarılı bir ağır ceza avukatıdır. HAGB ile ilgili somak istediğiniz ve karara yönelik itiraz dilekçesinin nasıl yazılacağı gibi konularda destek alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir