Makaleler

Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma davası dilekçesi, Medeni Kanunu’nda yer alan boşanma sebeplerinden biri veya birkaçının bulunması durumunda boşanma için taleplerin mahkemeye bildirildiği dilekçedir. Boşanma davası dilekçesi, davanın delilleri ile birlikte iddia edilen konular bağlamında mahkeme tarafından karar bağlanması… Daha fazlasını oku »Boşanma Davası Dilekçesi

Avukat Nedir?

Avukat 4 yıllık hukuk fakültesinden mezun olup ikamet ettiği ilde bulunan baro dahilinde stajını gerçekleştirerek Adalet Bakanlığının izniyle avukatlık ruhsatı almaya hak kazanmış kişilere verilen isimdir. Avukatlar, bulundukları ildeki baroya kayıt olmalarının ardından mesleklerini icra… Daha fazlasını oku »Avukat Nedir?

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi genel olarak, kanunların, TBMM İçtüzüğünün ve Cumhurbaşkanı kararnamelerinin esas ve şekil bakımından, Anayasa değişikliklerinin ise sadece şekil bakımından uygunluğunu denetlemektedir. Anayasa Mahkemesi anayasa şikâyeti başvurularını karara bağlayarak gerektiğinde Yüce Divan sıfatını kullanmakta olan… Daha fazlasını oku »Anayasa Mahkemesi

Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eserlerin hukuka aykırı olarak kullanılması, dağıtılması gibi telif sorunlarını içeren konulardır. Hukuki ihtilafların çözümünde Ankara Fikri Mülkiyet Avukatının uyuşmazlıkların çözümünde büyük pay sahibidir. Özellikle bir eser ile ilgili… Daha fazlasını oku »Fikri Mülkiyet Avukatı