Makaleler

HAGB Nedir?

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması şeklinde ifade edilen HAGB, Ceza muhakemesi kanununa göre bazı durumlarda ceza ertelemesi yapılabilmesi anlamına gelmektedir. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması için sanıkların yargılanmasının ardından kesinleşen cezalarının 2 yıl ya da daha az… Daha fazlasını oku »HAGB Nedir?

Ceza Hukukunun İlkeleri

Ceza hukukunun ilkeleri, suç ve ceza kavramlarını inceleyerek kişilerin hak ve hürriyetleri üzerinde oldukça etkili olan bir hukuk alanıdır. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel ceza hukuku, suçun tanımı, unsurları, ceza hukukunun… Daha fazlasını oku »Ceza Hukukunun İlkeleri

Boşanma Davası Ücreti

Boşanma davası için belirlenen ücretler seneden seneye değişiklik göstermekte ve boşanma davası ücreti her sene sabittir. Davanın içeriği, davanın yapısı, kanıtların varlığı ve avukatların taleplerine göre gibi birçok neden ücretler üzerinde etkili olmaktadır. Ancak genel… Daha fazlasını oku »Boşanma Davası Ücreti

Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma davası dilekçesi, Medeni Kanunu’nda yer alan boşanma sebeplerinden biri veya birkaçının bulunması durumunda boşanma için taleplerin mahkemeye bildirildiği dilekçedir. Boşanma davası dilekçesi, davanın delilleri ile birlikte iddia edilen konular bağlamında mahkeme tarafından karar bağlanması… Daha fazlasını oku »Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma Davasında Velayet

Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alan haklardan biri olan evlilik birliğinin bitirilmesi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bunlardan en önemlisi ise şayet evlilik birliğinde mevcut ise ortak çocuk ya da çocukların velayet durumlarıdır. Muhteva1 Velayet… Daha fazlasını oku »Boşanma Davasında Velayet

Avukat Nedir?

Avukat 4 yıllık hukuk fakültesinden mezun olup ikamet ettiği ilde bulunan baro dahilinde stajını gerçekleştirerek Adalet Bakanlığının izniyle avukatlık ruhsatı almaya hak kazanmış kişilere verilen isimdir. Avukatlar, bulundukları ildeki baroya kayıt olmalarının ardından mesleklerini icra… Daha fazlasını oku »Avukat Nedir?

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi genel olarak, kanunların, TBMM İçtüzüğünün ve Cumhurbaşkanı kararnamelerinin esas ve şekil bakımından, Anayasa değişikliklerinin ise sadece şekil bakımından uygunluğunu denetlemektedir. Anayasa Mahkemesi anayasa şikâyeti başvurularını karara bağlayarak gerektiğinde Yüce Divan sıfatını kullanmakta olan… Daha fazlasını oku »Anayasa Mahkemesi