Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

+90 (536) 961 78 73

Ceza Avukatı

Samet Celt

Metamfetamin cezası

metamfetamin cezası

Genel

Metamfetamin – amfetamin türevi, merkezî sinir sistemi uyarıcısı olan beyaz tuz kristali görünümlü sentetik bir maddedir. Toplum içerisinde kısaca MET olarak da adlandırılmaktadır. Bağımlılık potansiyeli oldukça yüksek bir psikostimülandır. Bu özelliği uyuşturucu madde olarak sınıflandırılması sebeplerinden biridir. Nazi Almanyasında hem orduda hem de savunma sanayinde sistematik ve yüksek dozlarda kullanılmıştır.

Kompülsif bir şekilde maddeyi arama davranışına neden olan etki göstermekte. Madde, beyinde fonksiyonel ve moleküler değişiklikler oluşturur. Ayrıca kişinin şiddet içeren davranışlar sergilemesine, anksiyete, konfüzyon ve uykusuzluk gibi rahatsızlıklar yaşamasına neden olur.

İdrarda, ilk kez tek kullanım dozun ardından 4 günden fazla kalmamaktadır, sistematik kullanımla bu süre bir haftaya kadar çıkar.
Kanda, ilk kez ve tek kullanım dozun ardından kalma süresi 7 güne kadardır.
Maddenin metabolitleri, kullanımın kesilmesinden sonra bile uzun süre tespit edilebilir: tükürükte beş gün boyunca tespit edebilirsiniz, tırnaklarda ve saçta, 3 ila 4 ay arasında uzun bir süre kalabilir.

Metamfetamin cezası kaç yıl?

Metamfetamin cezası – Konuyla ilgili suç ve cezaları TCK 188 ve 191 maddelerinde düzenlenmiştir.

İmal, ithal, ihraç

İmalatı, ülkeden ihracatı, ülkeye ithalatı 5237 sayılı T.C.K.nun 188. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen suçu oluşturarak yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Metamfetamin ticareti

Metamfetamini Satma, Satışa Arzetme veya kişisel kullanım amacı dışında Satın Alma, Temin Etme, Sevk veya Nakletme, Kabul Etme ve Bulundurma fiilleri Uyuşturucu madde Ticareti suçu olarak sınıflandırılmaktadır, ve T.C.K.nun 188. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen suçu oluşturarak on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Aynı fıkraya göre metamfetamin verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olmayarak uygulanmaktadır.
Kullanımı için metamfetamini başkasına verme fiili TCK’da uyuşturucu maddeyi “başkasına verme” şeklinde tanımlanan suçu oluşturur, ve fail T.C.K.nun 188. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen ceza ile cezalandırılır.

Metamfetamin kullanımı

Kullanmak için metamfetamini satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da metamfetamin kullanan kişi, T.C.K.nun 191. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen fiili gerçekleştirmiş olarak iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Şüpheli hakkında beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir, bu süre zarfında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

Metamfetamin kullanım sınırı

Suça konu metamfetamin miktarı, kişisel kullanım kastının aksi kanıtlanamadığında, sanığın maddeyi kişisel kullanımı lehine olan diğer gösterge ve delillerle birlikte değerlendirilmekte olup, maddenin saflığı ve kişisel kullanım miktarı hakkında görüş mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumu’na sorulmaktadır.
Maddenin saflığı, bileşimin terkibi gibi etkenler kişisel kullanım miktarının tespiti görüşünü etkilemekte olup, nedeniyle uygulamada bu hususa ilişkin emsal bir Yargıtay kararından daha çok Adli Tıp biliminin incelikleri önem arz etmektedir.

Sınıflandırma

Metamfetamin dahil olduğu kategori sınıflandırmasına göre, 5237 sayılı T.C.K.’nda ceza arttırımına sebep olarak gösterilmiş değildir.

Sonuç

Hakkınızda metamfetamin imal, ithal, ihracatı, ticareti, kullanımı ile ilgili soruşturma yürütülüyorsa, veya yargılanma sürecindeyseniz, konuya hakim uzman bir avukata ihtiyacınız vardır.
Uyuşturucu suçları konusunda uzman bir avukatın, uyuşturucu davalarında tecrübeli olmasının, Yargıtay kararları ışığında Uyuşturucu Suçları konusuna vasıf olmasının yanı sıra, uyuşturucu ile ilgili adli bilimlere hakim olması gerekir, yani maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıyla suçların ve hukuki uyuşmazlıkların çözümünde bilginlik gerektiren kriminalistik bilim dalında uzman olması lazım.
Uyuşturucu suçları ile ilgili hukuki yardıma ihtiyacınız varsa, uyuşturucu suçları avukatı Samet Celt ile iletişime geçerek hem profesyonel hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz, hem de vekaleten bizzat davanızla ilgilenmesi için yardım alabilirsiniz.

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.