Sık Sorulan Sorular

Hukukumuzda yer alan avukatlık kanununa göre bir avukat ceza, hukuk, idari her tür davaya yasal olarak bakabilir. Yani yasal anlamda bir sınıflandırma yoktur. Ancak kamuoyunda ağır ceza avukatı, hukuk avukatı, idare avukatı gibi sıfatlar yakıştırılmaktadır. İşin aslı ise avukatlardaki uzmanlaşma eğilimi bu söylemi kısmen haklı da çıkarmaktadır. Zira hiç bir insan her konuyu tam anlamıyla derinlemesine bilemez, öğrenemez. Örnek vermek gerekirse doktorların tümünün sıfatı doktordur. Ancak kimi dahiliye kimi ise diş uzmanıdır. Avukatlıkta da aynı bu şekilde uzmanlaşma eğilimi vardır ki bu daha çok hukuki yardımda bulunabilmek için önemli ve gerekli olduğuna inanıyoruz.

Vekaletname verilebilecek avukat sayısı konusunda mevzuatta, yasalarda herhangi bir sınırlama yoktur. Yani birden fazla avukat tutabilirsiniz. Ancak, avukat var iken başka bir avukat tutmak, ya var olan avukatın muvafakkati veya düzenleyeceği yetki belgesi ile ya da azledilip yeni avukata vekaletname verilmesiyle mümkün olacaktır.

Hakkınızda açılan davaları öğrenmek için e-devlet şifresini içeren zarf, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan kimlik ibraz edilerek temin edilebilir. Bu belgede yer alan bilgiler ile https://www.turkiye.gov.tr web adresinden girilerek, davalar dâhil kişisel bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Malesef ne yazık ki, bireyler açısından, dava veya mahkeme dosyasının ayrıntılarına internetten açık bir şekilde ulaşmak mümkün değildir. Bunun için UYAP üyesi olmak gereklidir. Avukatlar, vekil oldukları dava dosyalarına Uyap üyesi oldukları için ulaşabilmektedir.

Vekaletname sizi davalarda temsil edecek avukatınızın resmi olarak bildirilmesidir. Bir avukatı tevkil edecek kişinin, nüfus belgesiyle birlikte noterliğe başvurması, vekil olacak avukatın TC kimlik numarası ile beraber, kayıtlı olduğu baroyu, sicilini ve adresini bildirmesi gerekmektedir. Örneğin, Av. Samet Celt'e vekalet vermek istiyorsanız onun bilgilerini kendisinden talep ederek noterliğe başvurmanız gerekmektedir. Noterlerde ücretleri genel olarak vekaletname ücreti : 200 TL ile 550 TL arasında değişmektedir.

Temyize tabi dosyalar sıraya konur ve arşive kaldırılır. Dava dosyalarının temyiz süresi, davanın öncelik durumuna, ilgili davanın ve dairenin yoğunluğuna, dosyanın niteliğine bağlı olarak genellikle 5-6 ay ile 2-3 yıl aralığındadır. Tutuklu, zamanaşımı süresi yakın, önceden Yargıtay tarafından incelenmiş vb. dosyalar öncelikli kabul edilmektedir.