Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

+90 (536) 961 78 73

Ceza Avukatı

Samet Celt

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi – 2 Örnek

şikayetten vazgeçme dilekçesi

Şikayetten vazgeçmenin yasal süresi

Şikayetten vazgeçme olarak bilinen şikayetin geri alınması, yargılama sonucu verilen hüküm kesinleşinceye kadar mümkündür. Şikayettin geri alınması hakkı, istinaf mahkemesi, temyiz incelemesi sürecinde de kullanılabilir.
Şikayet edilen konu soruşturma aşamasındaysa, yargılama işlemi şikayete bağlı suçlardan olup Ceza Davası açılmamış ise, soruşturma sürecinde şikayetin geri alınması halinde soruşturma sona erer, dosya kapanır.

Şikayetten vazgeçme konusu ile ilgili ayrıntılara, konuyu ele aldığımız Şikayet Hakkı Ve Şikayetten Vazgeçme başlıklı yazımızda ulaşabilirsiniz.

Şikayetten vazgeçme dilekçesinin tertibi

Soruşturmaların ve ceza davalarının farklılığından dolayı şikayetten vazgeçme dilekçeleri de kişiye ve olaya özel farklılık gösterir.
Teknik olarak, daha önce yetkili kimse tarafından yapılmış olan şikâyetin geçersiz sayılmasının yetkili makamlardan dilemek olduğundan dolayı, tertibinde de ‘şikâyetin geçersiz sayılması’ dileği hususunun yanı sıra, bu konuda iradenin açıkça anlaşılır olması gerekir.
Bir husus da, şikayeti geri alma hakkını kullanan kişinin beyanının kendisine ait olduğunu ispatıdır.

Şikayetten vazgeçme dilekçesi nereye verilir

Şikayetten vazgeçme dilekçesini, kolluk birimleri, Cumhuriyet Savcılığı, Mahkeme gibi merciler ile dilekçeyi bu makamlara iletecek kurumlardan olan valilik veya kaymakamlık gibi idari organlara sunarak şikayetinizden vazgeçme isteminizi dilemiş olursunuz. Özel durumlarda dilekçe Türkiye’nin yurtdışındaki elçilik ve konsolosluklarına da sunulabilmektedir.

Şikayetten vazgeçme dilekçesi kim tarafından verilir

Şikayetin geri alınması hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan, dilekçe bizzat şikayetçi, vekili, ve bazı durumlarda yasal temsilcisi tarafından sunulabilmekte olup, durum şikayeti geri alma hakkını kullanan kişinin beyanının kendisine ait olduğunu ispatlanmasını gerektirir. Ceza Muhakemesi Kanununda şikayeti geri almanın ne şekilde yapılabileceği ile ilgili bir düzenleme bulunmasa da, zorunlu müdafiliğe tabi durumlar açısından özel düzenleme bulunmaktadır.
Bu düzenleme, hukuki yardımdan yararlanacak on sekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını anlatamayacak derecede malûl olanların kanuni temsilcileri ile vekilin birbirlerinden haberdar olmaları ve vekil tarafından kanuni temsilcilerin bilgilendirilmeleri şartına ilişkindir.

Kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçme dilekçesi

Dilekçede, şikayetten vazgeçme iradesinin ceza davasına ilişkin olduğuna dair açık bir ifade bulunması gerekir.
Hatırlatalım ki, bu bir örnektir, ve bazı durumlarda şikayetten vazgeçme iradesinin şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde anlaşılması ve ispatı için hususların dilekçede yazılması gerekebilir.
Bunun için avukata danışmanızda fayda olur.

şikayetten vazgeçme dilekçesi

Soruşturma aşamasında şikayetten vazgeçme dilekçesi

Soruşturma aşamasında sunulan şikayetten vazgeçme dilekçesinde, şikâyetçinin vazgeçme iradesini açıklıkla belli etmesi aranır. Daha önce şikayette bulunmuş kişinin şikayetten vazgeçme iradesinin açıkça anlaşılması, şikayeti geri alma hakkını kullanan kişinin beyanının kendisine ait olduğunun ispatı, dilekçenin usul ve kanuna uygun olduğu göstergelerindendir.
Örneğin, şikayetten vazgeçme iradesinin açıkça anlaşılması için, dilekçede maddi ve manevi tüm zararlarınızın karşılandığını, şüphelinin zararları giderme konusundaki çabaları hususunu ya da olaya veya şüpheliyle ilgili iyi niyetli bakış açınızı yazabilirsiniz. Önemli olan sebep aranmaksızın, vazgeçme hakkında iradenizin anlaşılır olması.

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.