Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

+90 (536) 961 78 73

Ceza Avukatı

Samet Celt

Süre Tutum Dilekçesi – İstinaf İçin 1 Örnek

süre tutum dilekçesi

Süre tutum dilekçesi nedir?

Süre tutum dilekçesi, ceza yargılamasında mahkemece verilen karara itiraz, istinaf veya temyiz için belirlenmiş sürede, gerekçeli karar tebliğ edilene kadar süreyi durdurup hak kaybı olmaması için, mahkemece verilen karara itiraz mahiyetinde sunulmakta olan dilekçedir. Uygulamada kısa temyiz dilekçesi olarak da adlandırılmaktadır.

Süre tutum dilekçesinin tertibi

Ceza davalarının farklılığından dolayı Süre tutum dilekçeleri de kişiye ve olaya özel farklılık gösterir.
Teknik ve genel olarak, Süre Tutum dilekçelerini üç kategoride, itiraz, istinaf ve temyize yönelik olarak sınıflandırabiliriz.
İtiraz süre tutum dilekçesi, itiraz için belirlenmiş yasal süreler çevresinde sunulmaktadır. Mahkemece verilen hükmün kesinleşmesini engeller (CMK 275) ve gerekçeli karar tebliğ edilene kadar yasal itiraz süresini askıya alır niteliktedir. Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren detaylı itiraz dilekçesini verebilmek için zaman kazanma amaçlı tertip edilmekte olup, mahkeme kararına itiraz iradeleridir.
İstinaf süre tutum dilekçesi, istinaf için belirlenmiş yasal süreler çevresinde sunulmaktadır. Mahkeme kararının kesinleşmesini engeller (CMK 275) ve gerekçeli karar tebliğ edilene kadar yasal istinaf süresini askıya alır niteliktedir. Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren detaylı istinaf dilekçesini sunabilmek için zaman kazanma amaçlı tertip edilmekte olup, mahkeme kararını istinaf iradeleridir.
Temyiz süre tutum dilekçesi, temyiz için belirlenmiş yasal süreler çevresinde ibraz edilmektedir. Mahkeme kararının kesinleşmesini engeller ve gerekçeli karar tebliğ edilene kadar yasal temyiz süresini (CMK 291/1) askıya alır niteliktedir. Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren detaylı temyiz dilekçesini sunabilmek için zaman kazanma amaçlı tertip edilmekte olup, mahkeme kararına temyiz iradeleridir.

Süre tutum dilekçesi nereye verilir

İtiraz veya istinaf süre tutum dilekçesini ibraz etmeye ve dilekçeyi incelemeye yetkili mahkemeler CMK 268. maddesinde belirlenmiştir.
Temyiz süre tutum istemli dilekçe, CMK 291/1 belirlendiği üzere hükmü veren mahkemeye ibraz edilmektedir.

Süre tutum dilekçesi örneği

SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere 

SUNGURLU AĞIR  CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : 2022/XX ESAS

İSTİNAF EDEN SANIK : K.K.

MÜDAFİİ : Av. Samet CELT

  Yıldızevler Mah. 721. Sk. No:8/10 Çankaya/ANKARA

KONU :  SUNGURLU AĞIR  CEZA MAHKEMESİ’NİN 2022/XX ESAS

 Sayılı dosyasında 23/02/2022 TARİHLİ DURUŞMADA sanık müvekkil hakkında verilen hukuka aykırı mesnetsiz söz konusu mahkumiyet kararının istinaf incelemesi neticesinde bozulması talepli istinaf yoluna başvurduğumuza ilişkin süre tutum dilekçemizden ibarettir. 

AÇIKLAMA : 

 SUNGURLU AĞIR  CEZA MAHKEMESİ’NİN 2022/XX ESAS Sayılı dosyasında 23/02/2022 TARİHLİ görülen yargılama neticesinde müvekkil sanık aleyhine mahkumiyet kararı tesis edilmiştir. Yerel mahkemece eksik inceleme sonucu verilmiş olan hukuka ve usule aykırı mahkumiyet kararının duruşmada tefhim edilmesi üzerinde süresinde süre tutum dilekçesi verme zarureti doğmuştur.

Daha sonra süresi içinde gerekçeli istinaf sebeplerimizi ayrı bir dilekçe ile mahkemeye sunacağımız veçhile, iş bu süre tutum dilekçesini Sayın Mahkemenize ibraz ediyor ve kararı istinaf ediyoruz.

SONUÇ ve İSTEM : Sayın Başkanlığın kanuna ve hukuka aykırı olarak verilen SUNGURLU AĞIR  CEZA MAHKEMESİ’NİN 2022/XX ESAS Sayılı dosyasında 23/02/2022 TARİHLİ mahkumiyet kararının müvekkil sanık lehine iş bu süre tutum dilekçesi ile yapılacak istinaf incelemesi neticesinde BOZULMASINA; Daha sonra süresi içinde gerekçeli istinaf dilekçemizi sunmak üzere  talebimizin kabulüne karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.25/02/2022

                    SANIK MÜDAFİİ                     AV. SAMET CELT

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.