Danışmanlık

09.00-20.00 Arasında

WhatsApp

+90 (536) 961 78 73

Ceza Avukatı

Samet Celt

Uyuşturucu Avukatı

Uyuşturucu suçları avukatı – TCK’nda belirlenmiş Uyuşturucu madde konulu suçlarla karşılaştığımızda ihtiyaç duyulan bir ihtisas alanıdır. Konunun hususiyeti açısından, soruşturma ve yargılanma sürecindeki her bir detayın cezai işlemlere yönelik etkin değişikliğe yol açabileceğinden, duyulan bu ihtiyaçtan doğan yapacağınız seçim önem arz etmektedir. Konu kapsamında seçiminizi yaparken sıralayacağımız özellikleri aramak faydalı olur, bunlar:
  • Uyuşturucu davalarında tecrübeli olması
  • Yargıtay kararları ışığında Uyuşturucu Suçları konusuna vasıf olması
  • Uyuşturucu ile ilgili adli bilimlere hakim olması (Kriminalistik bilim dalında uzmanlık)
 

Ankara Uyuşturucu Avukatı

Ankara Uyuşturucu Avukatı – birçok ilimizde olduğu gibi, Ankara’da da insanlarımız uyuşturucu konulu suçlar kapsamında kanunsal sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu hususta sorunlarla karşılaşan insanlarımız Ankara’da uyuşturucu avukatı arayışına girmektedirler. Avukat Samet Celt ekibiyle yukarıda gösterdiğimiz ihtisas kriterleri çerçevesinde Emniyet(Narkotik şube) ifade aşamasından başlayarak, Ağır veya Asliye Ceza Mahkemesi boyutunda tüm hukuksal süreçlerin titizlikle takip edilmesinde hukuki yardım ihtiyacınızı karşılamaktadır. Uyuşturucu madde konulu davalarla ilgili avukat Samet Celt ile iletişime geçerek hem profesyonel hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz, hem de vekaleten bizzat davanızla ilgilenmesi için yardım alabilirsiniz. TELEFON : 0 536 961 78 73 Whatsapp: 0 536 961 78 73 ADRES : Yıldızevler mah. 721 Sk. No:8/10 Çankaya / Ankara  

Uyuşturucu Avukatı

Uyuşturucu Avukatı – Uyuşturucu Madde Ticareti ve/veya Uyuşturucu Madde Kullanımı Suçları kapsamında sorunlarla karşılaşan insanımız, detaylı bir dava süreci ve ağır cezalandırılma ihtimalleriyle karşı karşıya olabilir. Böyle bir durumda, sorun yaşayan şahsın, tecrübeli bir ceza avukatı ile görüşmesi sürecin takibi ve çözülmesi açısından oldukça önemlidir. Alanında uzmanlaşmış bir avukata danışmak, kişinin aklındaki sorulara yanıt olabileceği gibi gerekli hukuk desteğin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Uyuşturucu Madde konulu suçlar kapsamında bir uzman desteği almak, sürecin tamamı için kritik bir öneme sahiptir. Özellikle Uyuşturucu Madde suçları kapsamında tecrübeli bir avukata danışılması, oldukça bilgilendirici ve davanın gelişimine yönelik mantıklı bir karar olacaktır. Böyle bir karar yeterli delillerin sağlıklı toplanabilmesi için de yardımcı olur. Uyuşturucu davaları, ceza hukuku alanında deneyimli bir avukat desteği gerektirir.  

Uyuşturucu madde konulu suçlar

Bir maddenin bağımlılık potansiyelinin yüksek olması, diğer suçların işlenmesinde tetikleyici olması, uyuşturucu madde olarak sınıflandırma sebeplerindendir. Bu bağlamda uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ticaretine dair suçlar, Türk Ceza Kanununda Madde 188 ile ele alınmıştır. Uyuşturucu kullanımı, kişinin kendi hayatını etkileyen, zararlarını çoğunlukla bireysel noktada gösteren bir suç olarak görülür. Uyuşturucu maddenin imal edilmesi, ithal, ihraç edilmesi, çok daha geniş çaplı bir zarara yol açabilir. Bu gibi suçlar, toplumda ağır sosyolojik bozulmalara yol açtığı gibi suçun işlendiği ülkenin ekonomisine de oldukça zararlı olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden, böylesine geniş çaplı ve ağır sonuçlara sahip olan uyuşturucu madde imali ve ticareti, kanunlar tarafından ağır bir suç olarak görülür ve engellenmesine öncelik verilir. Uyuşturucu madde imali ve ticareti hakkında yüksek cezalar öngörülür. Konu kapsamında daha az cezaları öngören suçlara – Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu (TCK 190) ve Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak (TCK 191) dahildir.
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları Nelerdir?
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, kendi içinde kategorilere ayrılır.
  • Uyuşturucu Madde İthal Etme Suçu
  • Uyuşturucu Madde İhraç Etme Suçu
  • Uyuşturucu Madde İmal Etme Suçu
İthal, İhraç ve İmal Suçları, TCK 188.maddesinin 1.fıkrasında düzenlenir. Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeleri  ruhsatsız bir biçimde veya ruhsata aykırı biçimlerde imal eden, ithalini ve ihracını gerçekleştiren kişiler, bu bağlamda cezalandırılır.
  • Uyuşturucu Madde Nakletme veya Sevk Etme Suçu
  • Uyuşturucu Satın Alma, Kabul Etme ya da Bulundurma Suçu
  • Uyuşturucu Madde Temin Etme Suçu
Yukarıdaki maddelerde belirtilen suçlar ise TCK 188.maddesinin 3.fıkrasında düzenlenir. Satın Alma, Bulundurma, Nakil ya da Sevk etme gibi suçların işlenmesi, buna bağlı olarak cezalandırılır.
Uyuşturucu Madde Kullanma ile Ticareti Arasındaki Fark
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, yukarıda belirtilen kategoriler çerçevesinde TCK 188.madde ile düzenlenir. Bu kapsamda belirtilen suçların işlenmesi durumunda kişi, ”10 yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası” ile cezalandırılır. Ancak ağırlaştırıcı nedenlerin dahil olması verilecek cezayı etkileyecektir. Ticarete dahil olan maddeler, Eroin, Kokain, Morfin, Sentetik Kannabinoid ve türevleri veya Bazmorfin ise belirtilen ceza yarı oranında artırılacaktır. Bunun yanında, Uyuşturucu maddenin verildiği ya da satıldığı kişi çocuksa, maddeyi veren ya da satan kişiye verilecek cezanın alt sınırı 15 yıl olacaktır.
Uyuşturucu-Madde-Ticareti-Suçu
Uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım için satın alma ve bulundurma gibi suçlar ise TCK’nun 191. maddesi ile düzenlenmektedir. Herhangi bir şekilde, uyuşturucu maddeyi kabul etmek, bulundurmak, kullanmak bu suçların kapsamına dahildir ve buna göre cezalandırılması öngörülür. Bu suçun işlenmesi durumunda kişi, ”2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası” ile cezalandırılacaktır. Ayrıca bu suçtan dolayı başlatılacak bir soruşturmada, şüpheli hakkında beş yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilecektir. Bu beş yıllık süreç boyunca, şüpheli kişi, kullanım amacı ile aynı suçu işlerken yakalanır ise hakkında kamu davası açılır.    
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Cezası Nedir?
Uyuşturucu Madde İmali, İthalatı ve İhracatını içeren suçlar TCK 188/1 kapsamında cezalandırılacaktır. Buna göre bu suçları işleyen kişinin, ”en az 20 ve en çok 30 yıl olmak üzere hapsi ve yirmi bin gün adli para cezası” ile cezalandırılması öngörülür. TCK 188/3 kapsamına giren, Uyuşturucu Madde Satma, Satışa Arz Etme, Sevk veya Nakletme, Depolama gibi suçları işleyen kişilerin ise suç ağırlaştırıcı neden içermiyorsa, ”10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve yirmi bin gün adli para cezası” ile cezalandırılması öngörülür. Uyuşturucu veya uyarıcı madde konulu suçlar daha detaylı şekilde blog sayfamızdaki makalelerde incelemişizdir.
Ceza Avukatı

Samet Celt Ankara ilinde ceza avukatlık hizmeti veren, müvekkillerine danışmanlık ve hukuki yardım sağlayan avukattır.

ShentaWp Ayar

Sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler, deneyiminizi geliştirmek ve web sitemizin performansını analiz etmek için kullanılır. Web sitemizi kullandığınız taktir’de, çerez politikamızı onaylamış sayılacaksınız.