Uyuşturucu Madde Hukuku

Uyuşturucu maddeler toplum yapısı içinde tehlikeli bozulmalara yol açtığı ve toplumun geleceğine dair riskler oluşturduğu için kamu açısından zararlı kabul edilirler. Bu bağlamda uyuşturucu ve uyarıcı maddelere dair suçlar, Türk Ceza Kanununda Madde 188 ile ele alınmıştır. Uyuşturucu kullanımı, kişinin kendi hayatını etkileyen, zararlarını çoğunlukla bireysel noktada gösteren bir suçtur. Fakat uyuşturucu maddenin imal edilmesi, ülke için bir ticaret trafiğine dahil olması veya ihraç edilmesi, çok daha geniş çaplı bir zarara yol açar. Bu gibi suçlar, toplumda ağır sosyolojik bozulmalara yol açtığı gibi suçun işlendiği ülkenin ekonomisine de oldukça zararlıdır. Bu yüzden, böylesine geniş çaplı ve ağır sonuçlara sahip olan uyuşturucu madde imali ve ticareti, kanunlar tarafından ağır bir suç olarak görülür ve engellenmesine öncelik verilir. Uyuşturucu madde imali ve ticareti hakkında yüksek cezalar öngörülür.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları Nelerdir?

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, kendi içinde kategorilere ayrılır.

  • Uyuşturucu Madde İthal Etme Suçu
  • Uyuşturucu Madde İhraç Etme Suçu
  • Uyuşturucu Madde İmal Etme Suçu

İthal, İhraç ve İmal Suçları, TCK 188.maddesinin 1.fıkrasında düzenlenir. Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeleri  ruhsatsız bir biçimde veya ruhsata aykırı biçimlerde imal eden, ithalini ve ihracını gerçekleştiren kişiler, bu bağlamda cezalandırılır.

  • Uyuşturucu Madde Nakletme veya Sevk Etme Suçu
  • Uyuşturucu Satın Alma, Kabul Etme ya da Bulundurma Suçu
  • Uyuşturucu Madde Temin Etme Suçu

Yukarıdaki maddelerde belirtilen suçlar ise TCK 188.maddesinin 3.fıkrasında düzenlenir. Satın Alma, Bulundurma, Nakil ya da Sevk etme gibi suçların işlenmesi, buna bağlı olarak cezalandırılır.

Uyuşturucu Madde Kullanma ile Ticareti Arasındaki Fark

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, yukarıda belirtilen kategoriler çerçevesinde TCK 188.madde ile düzenlenir. Bu kapsamda belirtilen suçların işlenmesi durumunda kişi, ”10 yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası” ile cezalandırılır. Ancak ağırlaştırıcı nedenlerin dahil olması verilecek cezayı etkileyecektir. Ticarete dahil olan maddeler, Eroin, Kokain, Morfin, Sentetik Kannabinoid ve türevleri veya Bazmorfin ise belirtilen ceza yarı oranında artırılacaktır. Bunun yanında, Uyuşturucu maddenin verildiği ya da satıldığı kişi çocuksa, maddeyi veren ya da satan kişiye verilecek cezanın alt sınırı 15 yıl olacaktır.

Uyuşturucu-Madde-Ticareti-Suçu

Uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım için satın alma ve bulundurma gibi suçlar ise TCK 191.madde ile düzenlenmektedir. Herhangi bir şekilde, uyuşturucu maddeyi kabul etmek, bulundurmak, kullanmak bu suçların kapsamına dahildir ve buna göre cezalandırılması öngörülür. Bu suçun işlenmesi durumunda kişi, ”2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası” ile cezalandırılacaktır. Ayrıca bu suçtan dolayı başlatılacak bir soruşturmada, şüpheli hakkında beş yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilecektir. Bu beş yıllık süreç boyunca, şüpheli kişi, kullanım amacı ile aynı suçu işlerken yakalanır ise hakkında kamu davası açılır.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Cezası Nedir?

Uyuşturucu Madde İmali, İthalatı ve İhracatını içeren suçlar TCK 188/1 kapsamında cezalandırılacaktır. Buna göre bu suçları işleyen kişinin, ”en az 20 ve en çok 30 yıl olmak üzere hapsi ve yirmi bin gün adli para cezası” ile cezalandırılması öngörülür.

TCK 188/3 kapsamına giren, Uyuşturucu Madde Satma, Satışa Arz Etme, Sevk veya Nakletme, Depolama gibi suçları işleyen kişilerin ise suç ağırlaştırıcı neden içermiyorsa, ”10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve yirmi bin gün adli para cezası” ile cezalandırılması öngörülür.

Uyuşturucu Hukuku Avukatı

Uyuşturucu Madde Ticareti ve/veya Uyuşturucu Madde Kullanımı Suçlarına dahil olan kişi, detaylı bir dava süreci ve ağır cezalandırılma ihtimalleriyle karşı karşıya olabilir. Böyle bir durumda, suça dahil olan kişinin, tecrübeli bir ceza avukatı ile görüşmesi sürecin takibi ve çözülmesi açısından oldukça önemlidir. Alanında uzmanlaşmış bir avukata danışmak, kişinin aklındaki sorulara yanıt olabileceği gibi gerekli hukuk desteğin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Ankara Uyuşturucu Avukatı

Uyuşturucu Madde ile alakalı suçlar kapsamında bir uzman desteği almak, sürecin tamamı için kritik bir öneme sahiptir. Özellikle Uyuşturucu Madde suçları kapsamında tecrübeli bir avukata danışılması, oldukça bilgilendirici ve davanın gelişimine yönelik mantıklı bir karar olacaktır. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu, ceza hukuku alanında deneyimli bir avukat desteği gerektirir. Ankara’da böyle bir desteğe ya da danışmanlığa ihtiyaç duymanız durumunda Av. Samet Celt  ile görüşebilirsiniz. Av. Celt, ceza hukuku alanında yetkin ve aktif çalışan bir avukat olarak, danışanlarına gerekli bilgilendirme ve desteği vermektedir.